V4 Account je účetní společnost zaměřená na poskytovaní komplexních účetních služeb, mzdového účetnictví a manažerského reportingu. Využíváme nejnovější technologické postupy, proto nabízíme přístup do účetnictví také na online bázi.

Vedení komplexní účetní agendy zabezpečuje náš tým kvalifikovaných účetních, kteří díky spolupráci s našimi daňovými poradci zpracovávají účetní podklady podle nejnovějších daňových a účetních postupů. Naši účetní jsou také schopni vypracovat individuální reporty podle požadavků jednotlivých klientů, vést analytické účetnictví a manažerské vykazování. Zároveň zabezpečujeme také plnění úloh v oblasti personalistiky a různé typy administrativních činností.

V4 Account poskytuje také specializované účetní služby v akvizičním procesu, při přeměnách společností a přeshraničních sloučeních.

Naše služby poskytujeme celé škále klientů působících v různých hospodářských odvětvích, hlavně v oblasti obchodu, průmyslové výroby, stavebnictví, dopravy a poskytování služeb.