Pro naše klienty zabezpečujeme komplexní management plnění pravidelných daňových povinností. Služby poskytujeme na měsíční bázi nebo jednorázově (ročně).

Zabezpečujeme zpracování daňových přiznání a výkazů pro:

  • daň z příjmů fyzických a právnických osob
  • daň z přidané hodnoty (DPH)
  • spotřební daně
  • silniční daně
  • místní daně
  • vrácení DPH

Zastupujeme klienta v jednáních před správcem daně (daňová kontrola).