Manažerské účetnictví je určeno především pro interní potřebu dané účetní jednotky k jejímu efektivnímu řízení. Jedná se o poskytování finančních a nefinančních informací manažerům klienta. Tyto informace mají v podstatě důvěrný charakter, a proto je jejich hlavním cílem maximální pravdivost. Pro manažerské účetnictví se využívají údaje z finančního účetnictví, z operativních evidencí a kalkulací. Výstupy z manažerského účetnictví se používají při controlligu.

Manažerské účetnictví není regulováno žádnými předpisy a je zcela dobrovolné.