profil pravnika vzorovyjunior účetní

+420 724 030 235

aneta.popovicova@v4account.cz

Aneta Popovičová je absolventkou Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, kde v roce 2015 získala inženýrský titul v oboru Management.

Ve společnosti V4 Account Ostrava s.r.o. je zaměstnaná na pozici junior účetní od roku 2022 a zpracovává účetnictví pro české i zahraniční klienty.

Jazykové znalosti: český jazyk, anglický jazyk