dana mokrosova vsenior účetní

tel3 nove+420 722 906 176

email3 povodnedana.mokrosova@v4account.cz

Dana Mokrošová je absolventkou Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, kde získala formou distančního studia v roce 1997 bakalářský titul v oboru Daňového poradenství a v roce 1999 inženýrský titul oboru Finance.

Studium probíhalo při zaměstnání, za dob studia došlo k prohloubení znalostí v oblasti účetnictví a daní. Má praktické zkušenosti s vedením účetnictví příspěvkových, obchodních, výrobních nebo stavebních společností, nebo obecně s e-shopy.

Dana ve společnosti V4 Account Ostrava s.r.o. působí od dubna 2019, přičemž zpracovává komplexní účetnictví firem, včetně zpracování mezd a zpracování přímých a nepřímých daní.

Jazykové znalosti: český jazyk