oblasti daňové se jedná zejména o následující úlevy (podrobnější informace naleznete v přiloženém daňovém Alertu):

  • možnost podání DPFO i DPPO bez sankcí až do 1. července 2020 bez nutnosti prokázání důvodů souvisejících s koronavirem,
  • automatické prominutí červnové zálohy na DPFO i DPPO (platí pro čtvrtletní i pololetní zálohy),
  • zavedení institutu možnosti zpětného uplatnění daňové ztráty,
  • prominutí dalších významných pokut v případě prokázání souvislostí s koronavirem.

pdfLiberační balíček II

Za zmínku stojí rovněž ostatní přijatá opatření, mezi něž patří především následující (bližší informace jsou součástí přiloženého, tentokrát právního, Alertu):

  • možnost výkonu práce zaměstnanců z domova, tzv. “home office”,
  • kompenzace ze strany úřadů práce v souvislosti s vynaloženými mzdovými náklady jednotlivých zaměstnavatelů na zaměstnance v nařízené karanténě, resp. s nutností úhrady mzdových náhrad ve vazbě na omezení provozu podniku, výpadky vstupů apod.,
  • vyplácení tzv. ošetřovného,
  • bezúročné úvěry ze strany ČMZRB a další.

pdfInformace k právnim následkum nákazy Covid-19

O dalších přijatých opatřeních, resp. změnách v předmětné oblasti, Vás budeme samozřejmě informovat.